اتحادیه انجمن های طب سنتی 

مرکزآموزش ماساژ ایران نماینده کشورهای خاورمیانه

  مشاوره حضوری با کارشناسان و مربیان ماساژ  

   در نمایشگاه فرهنگسرای رازی    

 info@iranbodywork.com   

 

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved