آیا نیاز بدن به ماساژ یک نیاز تجملاتی است ؟

نیاز بدن به ماساژ یک نیاز غریزی است و از بدو تولد و حتی چند ماه قبل از تولد می تواند اثرات مطلوب بر روح و جسم انسان داشته باشد . همه ما این تجربیات را در زندگی داشته ایم به طور مثال وقتی کودکی گریه می کند دست بر سر او می کشیم واو آرام می گیرد  ویا وقتی عضوی از بدن درد میگیرد بطور ناخوداگاه شروع  به ماساژ  دادن میکنیم پس چه بهتر که این علم را بیاموزیم تا بر اثر ناآگاهی به خود و دیگران صدمه نزنیم و با کسب دانش در این زمینه از ماساژ و فوائد آن بهرمند شویم

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved