تاريخچه ماساژ
در مِيان ملل و اقوامي که در گذشته از ماساژ به شکل وسيع استفاده مي کردند ميتوان ازمصريها، ايرانيها، يونانيها، چيني ها و ژاپني ها نام برد و همينطور از بين دانشمندان و اطباء قديمي که از تکنيکهاي ماساژ استفاده مي کردند       مي توان به بقراط و ابوعلي سينا اشاره کرد. بقراط به نتايج سودمند مالش و ماساژ در تأمين و بازگرداندن نيروي عضلاني افراد ناتوان تا حدي پي برد و براي درمان بعضي از عوارض مفصلي و عضلاني از اين روشها استفاده نمود
امروزه نيز از ماساژ با اهداف مختلف و به شکل وسيع و گسترده اي استفاده مي کنند و بويژه در درمان دردهاي عضلاني و مفصلي جايگاه ويژه اي را نسبت به ساير روشهاي درماني به خود اختصاص داده است و همچنين در توانبخشي و بازتواني بيماريهاي مختلف به شکل خاصي بکار مي رود

 تعريف ماساژ
به طور کلي، ماساژ عبارتست از يک سري حرکات منظم، مرتب و اصولي که روي بافتهاي بدن به منظور اهداف خاصي بکار مي رود. به عبارت ديگر ماساژ عبارتست از يک سري حرکات و مهارتهاي دستي که بطورمنظم و مخصوص بر روي بافتهاي بدن جهت تأثير بر سيستم عصبي، عضلاني، پوست، مفاصل و گردش خون بکار مي رود

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved