مرکز بین المللی آموزش ماساژ و اسپا درمانی با ارائه مدارک  معتبر بین المللی از کشور تایلند

توجه مهم : دوره های حضوری در داخل توسط مربیان و مراکز داخلی مطابق با شرایط قانونی داخل کشور و توافق شاگردان با مربیان و مراکز رسمی داخلی مستقیما برگزار میگردد و ارتباط ما با شاگردان حضوری فقط از طریق مربیان و مراکز آموزشی ثبت شده در داخل کشور امکان پذیر میباشد 

 مبلغ شهریه پس از اتمام هر ترم دریافت میگردد ، و شماره حسابها فقط در همین وبسایت معرفی میگردد

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved