بله ، اگر به هر دلیلی دانشجو پس از پرداخت مبلغ نتواند و یا نخواهد دوره را زیر نظر مرکز ما بگذراند ، بدون هیچ گونه سوال از دانشجو ، کل مبلغ واریزی به حسابی که مبلغ شهریه از آن انتقال داده شده است بازگردانده میشود . مبلغ مرجوعی توسط درخواست دانشجو توسط ایمیل فقط به حسابی که مبلغ ...


Continue reading ...