در حال حاضر یکی از ساده ترین شغلها ماساژ ، اسپا و زیبا سازی صورت میباشد که در کل دنیا پر سودترین شغل میباشد که البته نیاز به هیچ توانایی خاص و یا تحصیلات پیچیده ای نمیباشد .

روزانه میلیاردها تومان صرف زیبایی و سلامتی صورت میشود و تنها عضوی هست که بالاترین هزینه ها را در بر میگیرد ، به طور مثال هزینه های مصرفی برای آرایش صورت  ، جراحی زیبایی صورت و البته ماساژ جهت ریلکسیشن چند برابر هزینه های مصرفی برای دیگر اعضای بدن میباشد و این موضوع باعث شده است که اشتغال زایی در زمینه سلامت و زیبایی صورت تبدیل به صنعت بزرگ تبدیل شود .