بله ، مدرک معتبر بین المللی داده خواهد شد ، در این خصوص لطفا به توضیحات کامل در صفحه پاسخ به سوالات مربوط به مدارک معتبر بین المللی مراجعه نمایید .

و البته دانشجو میتواند پس از پایان اولین قسمت آموزشی نیز درخواست انصراف خود را ارسال نماید ، اما ادامه دریافت مرحله قسمت دوم آموزشی بدین معنی میباشد که دانشجو قصد اتمام دوره مربوطه را دارد .