بله ، در صورت تمایل در تهران هم به صورت حضوری میتوانید دوره های عملی را بگذرانید که برای هر رشته آدرس ، شماره تماس ارائه خواهد شد . البته دوره های تئوری به صورت آکادمیک و با دقت بالا برای اولین بار به زبان فارسی آموزش داده میشود اما اجرای تکنیکها قبلا به مربیان داخلی آموزش داده شده است که آنها با استاد اصلی در داخل همکاری میکنند. مشخصات استاد اصلی برای هر رشته در قسمت توضیحات دوره آموزشی ارائه شده است.