ماساژ لاغری به چه صورت کار میکند ؟
به طور کلی ماساژ لاغری با کمک به سیستم گردش خون باعث میشود که خون مواد اضافه انباشته شده و چربیهای اضافی را با خود به مراکز دفع آنها ببرد و از این طریق باعث میشود بتوانیم پوست شاداب و بدون سلولیت داشته باشیم