افراد و مراکز معتبر ماساژ :

اسامی افراد و مراکز معتبر آموزش ماساژ در داخل ایران :

خیلی وقتها از من سوال میکنید که فلان آقا و یا خانم که آموزش ماساژ میدهد و مدرک هم میدهد آیا معتبر هست و آیا شما ایشان را تایید میکنید و یا سوال میکنید که آیا ایشان دوره های مربیگری ماساژ را گذران...


Continue reading ...