عکسهای مختلفی از مراکز صدور مدارک تقلبی جهت اطلاع رسانی . در زیر تعدادی عکس از مدارک مختلف و کارتهای گواهینامه تقلبی را جهت اطلاع رسانی گذاشته ام که گاهی به راحتی در کنار خیابانها هم میتوانید ببینید .

 

...
Continue reading ...