مدارک خارجی شرکتهای لوازم آرایشی و آموزش رایگان ماساژ توسط این شرکتها :

یکی از روشهای درامدزایی برای کمپانیهای خارجی لوازم آرایشی آموزش رایگان ماساژ میباشد ، حتما تعجب میکنید که چطور با آموزش رایگان میشه پول دراورد ! آموزش رایگان ماساژ در واقع یک طرفند هست که شما را به مرکز آموزش ماساژ رایگان بیاورند و سپس از این طریق لوازم آرایشی را به شما بفروشند و یا شما را به عضویت زیر مجموعه خودشان جهت مارکتینگ ، دراورند که در نهایت از شما به عنوان بازاریاب و یا تبلیغ کننده و یا حتی مصرف کننده لوازم آرایشی و لوازم ماساژ ، استفاده کنند . چرا باید یک شرکت آموزش رایگان ماساژ بدهد !

اگر میخواهید حرفه ای کار کنید باید بدون وابستگی به محصولات و یا یک برند خاص کار ماساژ را انجام بدهید .