مرکز بین المللی آموزش ماساژ و اسپا درمانی با ارائه مدارک  معتبر بین المللی از کشور تایلند

شرایط و مقررات ثبت نام و تحصیل در دوره ترمیک سال 1395

 مبلغ شهریه پس از اتمام هر ترم دریافت میگردد ، و شماره حسابها فقط در همین وبسایت معرفی میگردد

 ، لطفا قبل از پر نمودن و ارسال فرم ثبت نام دوره های ترمیک آموزشی ماساژ ، بخش شرایط و مقررات آموزشی و شرح دوره ترمیک را مطالعه نمایید 

 مبالغ شهریه پس از پایان هر ترم فقط به حساب بانکی معرفی شده در صفحه واریز شهریه واریز شود و به هیچ وجه ما هرگز از شما درخواست مبلغ تلفنی و یا ایمیلی نخواهیم کرد ، بنابراین مسئولیت هر گونه پرداخت مبلغی به مربیان ، مراکز ، نمایندگان ما در داخل و یا خارج از کشور ، با پرداخت کننده و دریافت کننده مبلغ میباشد و به مرکز ما هیچ ارتباطی پیدا نخواهد کرد ، بنابراین لطفا تحت هیچ شرایطی هیچ مبلغی را به نام مرکز ما به شخص و یا جایی پرداخت ننمایید مگر اینکه شماره حساب در صفحه معرفی شماره حساب بانکی جهت واریز به آدرس یکی از صفحات داخلی وبسایت ما نمایش داده شده باشد 

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved