معرفی رشته  متخصص ماساژ ورزشی پیشرفته :

این رشته کاملترین رشته ماساژ ورزشی میباشد که به صورت تخصصی دوره کامل آناتومی بدن و  ماساژ ورزشی پیشرفته را شامل میشود . هدف از طی این دوره تربیت متخصص ماساژ ورزشی پیشرفته میباشد که ماساژور(تراپیست ) آمادگی و مهارتهای لازم جهت کار و اشتغال را فراگیری مینماید .

دانشجویان پس از گذراندن 120 ساعت آموزش  بصورت پیوسته و یا نا پیوسته  ، مدرک بین المللی معتبر را دریافت خواهند کرد و در لیست معرفی به مراکز معتبر جهت کار و اشتغال  قرار خواهند گرفت .

 این رشته از لحاظ زمانی و تعداد ساعات درج در مدرک با دو ترتیب مختلف ارائه خواهد شد :

1- بصورت 60 ساعته : شامل دوره  ماساژ ورزشی و  کارآموزی به تشخیص مربی میباشد .

2- بصورت 120 ساعته : علاوه بر گذراندن موارد دوره 60 ساعته ماساژ ورزشی ،  ماساژ ورزشی تخصصی و کارآموزی به تشخیص مربی هم اضافه میشود

 

 بازگشت به صفحه اصلی

 © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است
Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved