شرایط و مراحل همکاری با مربیان و اساتید ماساژ در ایران

شرایط مربوط به پشتیانی و حمایت از مربیان و اساتید برای صدور مدارک بین المللی ماساژ : :هر گونه همکاری با مرکز ما به منزله قبول کلیه شرایط همکاری زیر توسط اساتید و یا مربیان آموزشی میباشد

- مرکز آموزش بین المللی ماساژ ایران تمام سعی و تلاش خود را جهت حمایت و پشتیبانی از مربیان و اساتید محترم مورد تائید ، خواهد نمود ، تا امکان صدور مدارک بین المللی ماساژ مورد تایید برای شاگردان آنها فراهم شود .

- این حمایت و پشتیبانی براساس آخرین تصمیمات جدید هیئت مدیره و نحوه همکاری اساتید و مربیان با مرکز ما خواهد بود که بر پایه صداقت و مسئولیت پذیری طرفین تعریف شده است .

- بنابراین مربیان به ازای پرداخت مبلغ تعیین شده برای صدور مدارک بین المللی ماساژ مطابق با قوانین ، میتوانند برای شاگردانشان مدرک بین المللی درخواست نمایند . این مبلغ تعیین شده بر اساس نرخ ارز و تصمیمات هیئت مدیره در زمانهای مختلف ، متفاوت خواهد بود . و مربیان میبایستی قبل از برگزاری دوره ها از مبلغ شهریه صدور مدارک بین المللی ماساژ آگاهی یابند و در صورت قبول آخرین شرایط اجرایی ، صدور مدارک بین المللی توسط مرکز ما تضمین میگردد .

-  قابل ذکر میباشد که اساتید و مربیان ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور ایران و نیز قوانین بین المللی میباشند و در صورت هر گونه تخلف ، مرکز ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات بوجود آمده نخواهد داشت و متخلف میبایستی به تنهایی پاسخگوی مراجع قانونی باشد .

- مرکز آموزش تعهدی مبنی بر معرفی کاراموزان به مربیان نخواهد داشت ، بخصوص اگر در شهری چند مربی وجود داشته باشد ، اما سعی بر این هست که تا جای ممکن جهت جذب کاراموزان جدید مربیان حمایت و پشتیبانی شوند  

- گرفتن مدرک مربیگری و یا همکاری با مرکز ما به معنی حق انحصاری آموزشی نمیباشد ، مگر در مواردی که تفاهم بین طرفین برقرار گردد

- مربیانی که در یک فضای رقابتی نا سالم میخواهند با مربیان دیگر رقابت کنند و مشکلاتی برای دیگر مربیان ایجاد کنند ، از لیست مربیان مورد تائید ما حذف خواهند شد و مرکز ما هیچ تعهدی نسبت به حمایت و پشتیبانی از آنها نخواهد داشت

- مربیان میتوانند با توجه به رشته ای که مدارک مربیگری آن رشته را دارند درخواست صدور مدارک و همکاری نمایند  

- مربیان میبایست از زمانیکه برای شروع دوره ها اعلام آمادگی کردند ارتباط خود را دائما با مرکزما حفظ نمایند تا از قوانین و شرایط جدید با خبر باشند

- استفاده از وسایل وکتب وجزوات کمک اموزشی برای مربیان بلامانع میباشد اما باید حتما نمونه ای از آن برای مرکز ارسال گردد

- مربیان میبایستی تمام استانداردهای اموزشی را رعایت فرموده و اموزش دوره ها بر مبنای سر فصل های اموزشی مرکز باشد

- مربیانی که به هر دلیل به مرکز بدهکار شوند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند از لیست مربیان مورد تائید حذف خواهند شد و مرکز هیچ گونه تعهد و حمایتی نسبت به آنها نخواهد داشت

- برای تخفیف هایی که از طرف مربی به کاراموزان داده میشود ابتدا میبایست با مرکز هماهنگیهای لازم انجام شده باشد  

- انجام وموافقت با هر کار جدید در حوزه همکاری با مرکز منوط به درخواست کتبی وموافقت با آن میباشد

- کلیه مجوزهای لازم و محل آموزش ، جهت برگزاری دوره های آموزشی به عهده مربی میباشد ،و مرکز هیچ تعهدی در اینگونه موارد نخواهد داشت ، مگر در موارد خاص که میبایستی طرفین به تفاهم رسیده باشند

- مربیان میبایستی طبق شرایط تعریف شده ، هر چه سریعتر مشخصات و مدارک اولیه شاگردان را جهت صدور مدارک بین المللی ارسال نمایند و پس از دریافت مدارک بین المللی نسبت به تحویل مدارک بین المللی به کارآموزان اقدام نمایند ، در صورت ایجاد هر مشکلی در این رابطه ، مربی شخصا میبایستی پاسخگو باشد .

- در صورت هر گونه اشتباه از طرف مربی ، در زمان در خواست صدور مدارک و یا حتی گم شدن مدرک توسط مربی و یا کارآموز ، مربی میبایستی طبق شرایط مرکز نسبت به رفع اشتباه و صدور مجدد اقدام نماید ، و در صورتیکه اشتباه در صدور مدرک از طرف مرکز باشد ، مربی میبایستی اشتباه و مشکل را طی مدت 10 روز از زمان دریافت مدرک به مرکز اعلام نماید تا هر چه سریعتر نسبت به صدور مجدد مدرک اقدامات لازم انجام شود

 

  © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است 

Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved