شرایط و مراحل همکاری با مربیان و اساتید ماساژ در ایران

شرایط مربوط به پشتیانی و حمایت از مربیان و اساتید برای صدور مدارک بین المللی ماساژ : :هر گونه همکاری با مرکز ما به منزله قبول کلیه شرایط همکاری زیر توسط اساتید و یا مربیان آموزشی میباشد

- مرکز آموزش بین المللی ماساژ ایران تمام سعی و تلاش خود را جهت حمایت و پشتیبانی از مربیان و اساتید محترم مورد تائید ، خواهد نمود ، تا امکان صدور مدارک بین المللی ماساژ مورد تایید برای شاگردان آنها فراهم شود .

- این حمایت و پشتیبانی براساس آخرین تصمیمات جدید هیئت مدیره و نحوه همکاری اساتید و مربیان با مرکز ما خواهد بود که بر پایه صداقت و مسئولیت پذیری طرفین تعریف شده است .

- بنابراین مربیان به ازای پرداخت مبلغ تعیین شده برای صدور مدارک بین المللی ماساژ مطابق با قوانین ، میتوانند برای شاگردانشان مدرک بین المللی درخواست نمایند . این مبلغ تعیین شده بر اساس نرخ ارز و تصمیمات هیئت مدیره در زمانهای مختلف ، متفاوت خواهد بود . و مربیان میبایستی قبل از برگزاری دوره ها از مبلغ شهریه صدور مدارک بین المللی ماساژ آگاهی یابند و در صورت قبول آخرین شرایط اجرایی ، صدور مدارک بین المللی توسط مرکز ما تضمین میگردد .

-  قابل ذکر میباشد که اساتید و مربیان ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور ایران و نیز قوانین بین المللی میباشند و در صورت هر گونه تخلف ، مرکز ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات بوجود آمده نخواهد داشت و متخلف میبایستی به تنهایی پاسخگوی مراجع قانونی باشد .

- مرکز آموزش تعهدی مبنی بر معرفی کاراموزان به مربیان نخواهد داشت ، بخصوص اگر در شهری چند مربی وجود داشته باشد ، اما سعی بر این هست که تا جای ممکن جهت جذب کاراموزان جدید مربیان حمایت و پشتیبانی شوند  

- گرفتن مدرک مربیگری و یا همکاری با مرکز ما به معنی حق انحصاری آموزشی نمیباشد ، مگر در مواردی که تفاهم بین طرفین برقرار گردد

- مربیانی که در یک فضای رقابتی نا سالم میخواهند با مربیان دیگر رقابت کنند و مشکلاتی برای دیگر مربیان ایجاد کنند ، از لیست مربیان مورد تائید ما حذف خواهند شد و مرکز ما هیچ تعهدی نسبت به حمایت و پشتیبانی از آنها نخواهد داشت

- مربیان میتوانند با توجه به رشته ای که مدارک مربیگری آن رشته را دارند درخواست صدور مدارک و همکاری نمایند  

- مربیان میبایست از زمانیکه برای شروع دوره ها اعلام آمادگی کردند ارتباط خود را دائما با مرکزما حفظ نمایند تا از قوانین و شرایط جدید با خبر باشند

- استفاده از وسایل وکتب وجزوات کمک اموزشی برای مربیان بلامانع میباشد اما باید حتما نمونه ای از آن برای مرکز ارسال گردد

- مربیان میبایستی تمام استانداردهای اموزشی را رعایت فرموده و اموزش دوره ها بر مبنای سر فصل های اموزشی مرکز باشد

- مربیانی که به هر دلیل به مرکز بدهکار شوند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند از لیست مربیان مورد تائید حذف خواهند شد و مرکز هیچ گونه تعهد و حمایتی نسبت به آنها نخواهد داشت

- برای تخفیف هایی که از طرف مربی به کاراموزان داده میشود ابتدا میبایست با مرکز هماهنگیهای لازم انجام شده باشد  

- انجام وموافقت با هر کار جدید در حوزه همکاری با مرکز منوط به درخواست کتبی وموافقت با آن میباشد

- کلیه مجوزهای لازم و محل آموزش ، جهت برگزاری دوره های آموزشی به عهده مربی میباشد ،و مرکز هیچ تعهدی در اینگونه موارد نخواهد داشت ، مگر در موارد خاص که میبایستی طرفین به تفاهم رسیده باشند

- مربیان میبایستی طبق شرایط تعریف شده ، هر چه سریعتر مشخصات و مدارک اولیه شاگردان را جهت صدور مدارک بین المللی ارسال نمایند و پس از دریافت مدارک بین المللی نسبت به تحویل مدارک بین المللی به کارآموزان اقدام نمایند ، در صورت ایجاد هر مشکلی در این رابطه ، مربی شخصا میبایستی پاسخگو باشد .

- در صورت هر گونه اشتباه از طرف مربی ، در زمان در خواست صدور مدارک و یا حتی گم شدن مدرک توسط مربی و یا کارآموز ، مربی میبایستی طبق شرایط مرکز نسبت به رفع اشتباه و صدور مجدد اقدام نماید ، و در صورتیکه اشتباه در صدور مدرک از طرف مرکز باشد ، مربی میبایستی اشتباه و مشکل را طی مدت 10 روز از زمان دریافت مدرک به مرکز اعلام نماید تا هر چه سریعتر نسبت به صدور مجدد مدرک اقدامات لازم انجام شود

 

بازگشت به ماساژ زیبایی و شادابی و سلامتی

  © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است 

Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved