فیلمهای آموزش ماساژ زیر نمونه ای از فیلمهای آموزشی ماساژ تولید شده در مرکز بین المللی آموزش ماساژ ایران میباشد ، در صورت محدودیت دسترسی برای گرفتن این نسخه های آزمایشی درخواست خود را برای ما به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید تا به آدرس شما نسخه نمایشی فیلم را ارسال نماییم

info@iranbodywork.com


 فیلمها بر روی 2 سرور مختلف برای نمایش قرار داده شده است که هم در داخل و هم در خارج از ایران قابل استفاده باشد 

  نمایش فیلم ماساژ صورت نسخه آزمایشی فیلم 

 نمایش فیلم آموزش ماساژ پا  نسخه اول آزمایشی فیلم 

 نمایش فیلم آموزش ماساژ پا  نسخه دوم آزمایشی فیلم 

  © 1389 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است 

Copyright © 2010 IranBodyWork.com , All rights reserved