شرایط اخذ نمایندگی 

( پژوهشکده بین المللی آموزش ماساژ و اسپا درمانی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان -  انجمن طب سنتی کشور تایلند ) 
نیاز به نمايندگی فعال در داخل و خارج از کشورپژوهشکده بين المللي ماساژ و اسپا درماني جهت ارائه هر چه بهتر خدمات علمی و عملی به هم وطنان عزيز داخل و خارج از كشور ، اقدام به ارائه مجوز نمايندگی خدمات آموزشی و فروش لوازم مينمايد . 

جهت اخذ نمايندگي انحصاري و يا رسمي در صورت داشتن شرايط لازم ،  درخواست نمايندگي و مشخصات كامل خود ، شركت و خلاصه اي از گذشته و اهداف آينده شركت خود را براي ما ارسال نماييد تا پس از بررسي ، جهت اقدامات بعدي با شما تماس گرفته شود . 


شرايط مورد نياز اخذ نمايندگی :  


١- مركز و يا شركت متقاضي نمايندگی بايستی در كشور مربوطه به صورت رسمی به ثبت رسيده باشد

٢- روزنامه رسمی ثبت مركز و يا شركت بايستی با نوع فعاليت همخوانی داشته باشد

٣- دارای محل فیزیکی متناسب با نوع فعالیت

 

توجه : باشگاههای ورزشی ، مراکز فیزیوتراپی و درمانی ، مراکز تحقیقاتی و انجمنهای دانشگاهی مرتبط با سلامتی ، ماساژ ، اسپا ، پزشکی ، فیزیوتراپی ، روانشناسی ، کایروپرکتیک و ... در الویت میباشند .

 

مدارك مورد نياز اوليه جهت بررسی : 


١- ارسال تصوير روزنامه رسمی و مجوز های لازم 

٢- ارسال تصوير كارت ملي متقاضی 

٣- شرح خلاصه اي از فعاليتهای گذشته و اهداف آينده 

٤- تصوير بيرون و داخل ، ابعاد و آدرس محل مورد نظر و نوع قرارداد با مالک ساختمان

٥- شماره تلفن ثابت 


لطفا کلیه مدارک مورد نیاز را با یک ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید ( به درخواستهایی که فاقد مدارک مورد نیاز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد ) .  


info@iranbodywork.com

 مرکز پژوهشی آموزش بین المللی ماساژ و اسپا درمانی در هر تاریخ و زمانی با توجه به تصمیمات مدیریت و شرایط لازمه ، حق تغییر در قوانین و شرایط تعریف شده مندرج در این صفحه را برای خود محفوظ میدارد و اعضاء میبایستی بر اساس قوانین و شرایط موجود در این صفحه خود را تطبیق دهند 

  © 1392 مرکز آموزش ایران ، تمامي حقوق محفوظ است 

Copyright © 2013 IranBodyWork.com , All rights reserved